بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/25
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 44,753 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 44,114 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/25
کل خالص ارزش دارائی ها 455,673,161,096 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 44,114 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 44,114 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 44,753 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,329,617

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/28

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

تامين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، پرويز فاتح، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز