بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/04/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 36,523 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 36,010 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/31
کل خالص ارزش دارائی ها 371,966,660,746 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 36,010 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 36,010 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 36,523 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,329,617

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/28

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

حسابرسي سامان پندار

بازارگردان:

تامين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، پرويز فاتح، عظيم ثابت

حسابرس:

حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها