اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 71,685 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 70,644 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 729,717,434,065 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 70,644 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 70,644 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 71,685 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,329,617

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/28

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

حسابرسي شاخص انديشان

بازارگردان:

تامين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

احمد كوچكي، مجيد آقاتقي، پرويز فاتح

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز