بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 232,087,597,441 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 23,854 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 23,854 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,071 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,729,617

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتیه درخشان مس

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/28

مدیر صندوق:

تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

حسابرسي سامان پندار

بازارگردان:

تامين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

يحيي پرواني، پرويز فاتح، عظيم ثابت

حسابرس:

حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها